Get Adobe Flash player

Polecamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Polski Związek Bibliotek

RPOWP

Gmina Wyszki

Zespół Szkół w Wyszkach

Dane z biblioteki w Wyszkach

Wypożyczenia na zewnątrz:

Ogółem Literatura piękna dla dorosłych Literatura piękna dla dzieci i młodzieży literatura niebeletr. literatura pop. - nauk. czasopism nieoprawnych
6937 465 6345 46 81 132

Czytelnicy według grup społeczno - zawodowych:

Czytelnicy
ogółem
Uczniowie /M/ Studenci /S/ Pracownicy
umysłowi /U/
Rolnicy /R/ Robotnicy /P/ Osoby
niezatrudnione /Nz/
Pozostałe /I/
353 303 6 29 4 3 6 2

Czytelnicy według wieku

Czytelnicy
ogółem
do 15 lat 16 - 19 lat 20 - 24 lat 25 - 44 lat 45 - 60 lat powyżej 60 lat
353 285 19 8 33 6 2

Księgozbiór stan w dniu 31.12.2009 r.

Księgozbiór ogółem (w woluminach)

literatura piękna dla dorosłych

literatura piękna dla dzieci

literatura inna

11056 4304 3574 3178

Pogoda

Mapka pogody

Pomocnik


Kalendarz okazjonalny


"Wieści Gminne"
- najnowszy numer 75/1/2019,
terminy, archiwum

Wieści Gminne