Get Adobe Flash player

Polecamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Polski Związek Bibliotek

RPOWP

Gmina Wyszki

Zespół Szkół w Wyszkach

Zamawiający, Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach, w którego imieniu działa inwestor zastępczy - Gmina Wyszki,informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę, montaż, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie wyposażenia wraz z przeszkoleniem personelu użytkownika do budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" jako część projektu „Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020,

- dla części I zamówienia (Meble biurowe) i cz. II (Wyposażenie sali) zostały wybrane oferty firmy BENER Michał Benka z Gdańska,
- dla części III zamówienia (Zagospodarowanie terenu) postępowanie zostało unieważnione z powodu niezgodności parametrów produktów zamawianych z oferowanymi.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP: http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=117545

Pogoda

Mapka pogody

Pomocnik


Kalendarz okazjonalny


"Wieści Gminne"
- najnowszy numer 75/1/2019,
terminy, archiwum

Wieści Gminne