Fotorelacja (tu kliknij)

Zimowe wieczory są dobrą okazją do spotkań towarzyskich, wymiany doświadczeń czy doskonalenia swoich umiejętności. Takie wydarzenie miało miejsce 5 stycznia w Filii Bibliotecznej w Strabli.

Członkowie zespołu śpiewaczego "Młodzi Duchem" działającego przy GCBK w Filii w Strabli szlifowali swoje umiejętności pod okiem profesjonalisty  w zakresie śpiewu zespołowego z akompaniamentem - p. Marka Jarosza. 

Mamy głęboką nadzieję, iż dzięki zajęciom muzycznym osoby występujące w zespole pozbędą się dylematów i obaw przed występem na większym forum a dzieciom i młodzieży przybliżymy tradycję i kulturę pieśni ludowych.
Podniesienie poziomu wykształcenia muzycznego będzie też skutkowało uaktywnieniem większego grona do działań , na rzecz naszej małej ojczyzny. 
Warsztaty muzyczne odbywać się będą cyklicznie 2 razy w miesiącu - Zapraszamy. Muzykalni - Młodzi Duchem - Seniorzy Strabelscy.

Zofia Oksiuta
Bibliotekarz GCBK Filii w Strabli