Get Adobe Flash player

Zapraszamy ...


Dzisiaj jest 17.09.2019, wtorek;
GCBK czynne w godz. 08.00-16.00


 

"Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" - inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Inwestycja zakończona 31.12.2018 r.

 •   Sala konferencyjno - widowiskowa
 •   Budynek GCBK
 •   Urządzenia siłowe
 •   Mini scena z widownią
 •   Księgozbiór
 •   Czytelnia/Sala kameralna
 •   Stanowisko bibliotekarza
 •   Kącik Malucha
 •   Mini Kawiarenka
 •   Sala Fitness

Polecamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Polski Związek Bibliotek

RPOWP

Gmina Wyszki

Zespół Szkół w Wyszkach

I.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w GCBK  jest:

Rafał Andrzejewski
tel: 504 976 690,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 II.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W  GMINNYM CENTRUM BIBLIOTECZNO - KULTURALNYM,
UL. PIÓRKOWSKA 30, 17-132 WYSZKI

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:  Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki, dalej zwane „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 504 976 690.

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zadań statutowych Administratora, tj.  zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy Wyszki oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury; świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji i turystyki; (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zm.); ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 t.j. z dnia 2018.03.19 z późn. zm.), ustawą z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz.U.2018.1263 t.j. z dnia 2018.06.29 z późn. zm.);
 • ewentualnie: zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora  (marketingu), informowania o wydarzeniach, działalności itp.  – o ile wyrażą Państwo na powyższe odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą);
 • archiwalnym  (po zrealizowaniu celu pierwotnego) – [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25 z późn. zm.)].

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym powierzamy do przetwarzania Państwa dane osobowe (tzw. podmioty przetwarzające) w oparciu o stosowane umowy lub inne dozwolone instrumenty prawne (dotyczy to głównie obsługi informatycznej, hostingowej). Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o odbiorcach danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

6. Obowiązek podania danych

Co do zasady konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, zatem jest obowiązkowe. Jeżeli przetwarzany Państwa dane na podstawie Państwa zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę – podanie danych również jest dobrowolne, jednak często konieczne do zawarcia umowy.

7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;

o ile realizacja tych prawa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f) prawo wycofania zgody.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji /  profilowanie

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Pogoda

Mapka pogody

Pomocnik


Kalendarz okazjonalny


"Wieści Gminne"
- najnowszy numer 75/1/2019,
terminy, archiwum

Wieści Gminne